Stadstoezicht Kampen
Burgwal 45 B
8261 EP Kampen
tel: 038-3311134

Wat doet stadstoezicht Kampen voor u?:


De Stichting stadstoezicht Kampen doet veel voor de gemeente Kampen, de burgers en de politie. Onze werkzaamheden zijn niet altijd even zichtbaar. We zijn actief in de binnenstad van Kampen, maar ook in de wijken en op de markt. Hieronder ziet u een overzicht van onze belangrijkste taken:

 • Toezicht op straat houden, de binnenstad leefbaar houden.
 • Voorlichting geven over voorkomen van criminaliteit, preventie criminaliteit.
 • Gastheer/vrouw zijn van de gemeente Kampen. Uitleg geven aan mensen, wegwijzen,
  doorverwijzen e.d.
 • Oog- en oorfunctie voor de politie en gemeente.
 • Toezicht op de staat van onderhoud van het gemeentelijk straatmeubilair.
 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen en calamiteiten.
 • ondersteuning aan de handhavers van de gemeente Kampen.
 • Toezicht op de fietsen bij het station. Het station fietsvrij houden en sloop-/weesfietsen uit de rekken halen.
 • Controle hondenbelasting en controle precario.
 • Ondersteuning aan parkeertoezicht Kampen.
 • Uitgeven van parkeervergunningen (van ma - vrij 09 - 12 uur).
 • De gevonden/verloren voorwerpen beheren voor de gemeente.
 • Gevonden fietsen opruimen en mogelijk terug brengen bij de eigenaar.
 • Vakantie-afwezigheidsproject.
 • Projectmatige arrestanten-bewaking bij de politie.
 • Beheer afsluit-systeem Binnenstad (Bollers).
 • Verkeerregelen bij evenementen en calamiteiten.
 • Toezicht bij evenementen; bewaking bij calamiteiten.